keskiviikko 18. marraskuuta 2015

Miten taata lautamiesten riippumattomuus?

(Julkaistu Turun Sanomissa 18.11.2015)


Käräjäoikeuksien lautamiesten riippumattomuudesta käydään ajoittain keskustelua. Viimeksi asiaan otti kantaa oikeusasiamies Petri Jääskeläinen (HS 2.11.). Hänen mielestään lautamiesten riippumattomuutta uhkaa heidän nimitysmenettelynsä eli se, että kunnanvaltuustot valitsevat lautamiehet, jolloin lautamiehet olisivat käytännössä poliitikkoja.
Jääskeläisen esille nostama asia ansaitsee lähemmän tarkastelun, sillä korkean viranomaisen näkemyksenä se on omiaan asettamaan tehtäväänsä hoitavien lautamiesten toiminnan kyseenalaiseksi.
Paradoksaalista on, että oikeusasiamies ilmeisen tarkoittamattaan lausumallaan tukee myös ääriryhmien ajatuksia siitä, että lautamiehet tekisivät päätöksiään poliittisen viiteryhmänsä pohjalta.
Tällaista väitettä esitettiin sosiaalisessa mediassa esimerkiksi niin sanotun Tapanilan raiskaustapauksen yhteydessä. Maahanmuuttokriittiset ääriryhmät jakoivat kyseisen oikeudenkäynnin lautamiesten henkilötietoja netissä väittäen näiden tuominneen syytetyt lieviin rangaistuksiin poliittisten syiden vuoksi.
Oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset noudattavat lakia sekä kiinnittää huomiota lainsäädännössä havaitsemiinsa puutteisiin. Huoli oikeuslaitoksen riippumattomuudesta kuuluu siis oikeusasiamiehen toimenkuvaan. Onko huoleen perusteita?
Lautamiehiä käytetään rikosoikeudenkäynneissä, joissa syytteen mukaisesta rikoksesta on säädetty yli kahden vuoden vankeus. Oikeuden kokoonpano on tällöin tuomari ja kaksi lautamiestä, joilla kaikilla on näytön pitävyydestä ja tuomiosta päätettäessä yksi ääni kullakin.
Lautamieskokoonpanoa käytettiin esimerkiksi vuonna 2012 vain noin kuudessa prosentissa kaikista oikeudenkäynneistä. Muut hoidettiin joko yhden tai kolmen tuomarin kokoonpanoin.
Lautamiehet valitaan tehtäväänsä neljäksi vuodeksi kerrallaan ja valinnan tekee siis kunnanvaltuusto. Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva 25–65-vuotias Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa eikä holhouksen alainen.
Laki määrittelee lautamiehen puolueettomaksi maallikoksi. Puolueettomuus tarkoittaa sitä, että lautamies ei voi olla henkilö, joka työnsä puolesta hoitaa oikeudenkäyttöön kuuluvia tehtäviä. Poliittista puolueettomuutta laki ei edellytä.
Oikeusasiamiehen tulkinnan mukaan on ongelmallista, että kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet. On totta, että useimmat lautamiehet ovat puolueiden tehtävään ehdottamia, mutta on myös huomioitava, että tultuaan valituksi lautamieheksi asianomaisen on kyseiseen tehtävään liittyvissä asioissa katkottava yhteys poliittiseen taustayhteisöönsä.
Jokainen lautamies vannoo tuomarinvalan tai antaa tuomarinvakuutuksen, jossa hän sitoutuu toimimaan parhaan ymmärryksensä ja omantuntonsa mukaan oikeudenmukaisesti, riippumattomasti ja salassapitovelvollisuutta noudattaen.
Lautamiestehtävä ei myöskään ole kunnallinen luottamustehtävä, vaikka kunnanvaltuusto valinnan tekeekin. Lautamies toimii valtion oikeuslaitoksen piirissä saaden istuntopalkkionsa ja mahdollisen ansionmenetyskorvauksen ja kilometrikorvauksen valtiolta. Istuntopalkkiosta ei saa periä ns. puolueveroa.
Nykyisen lautamiesjärjestelmän riippumattomuutta tukee myös se, että lautamiehet valitaan kuhunkin istuntoon sattumanvaraisesti ja he saavat käsiteltävän asian taustatiedot vasta oikeudenkäynnin alkaessa.
Näin vältetään ennakkokäsitysten syntyminen; lautamiesten tehtävä on arvioida rikoksesta syytetyn syyllisyyttä/syyttömyyttä vain oikeudessa esitetyn näytön perusteella.
Tuomiosta päätettäessä oikeuden puheenjohtaja selvittää lautamiehille liikkumatilan, jonka puitteissa rangaistus voidaan määritellä. Vallitseva oikeuskäytäntö tulee tässä yhteydessä myös selväksi.
Tuomiokeskusteluissa ammattituomari ja maallikkotuomarit täydentävät ihannetilanteessa hyvin toisiaan. Lähes aina oikeus tekee päätöksensä yksimielisesti. Äänestäminen on hyvin poikkeuksellista.
Oikeusasiamies haluaisi, että oikeuslaitos valitsisi lautamiehet. Keistä se heidät valitsisi ja miten?
Nykyinen järjestelmä on oikeuksille kustannustehokas ja yksinkertainen ja se myös edellyttää, että lautamiehet edustavat tasapuolisesti kuntansa ikä-, sukupuoli- ja ammattijakaumaa. Mitä muita kriteerejä pitäisi olla?
Oikeudessa ei käsitellä poliittisia kysymyksiä, lautamiehet eivät puhu keskenään politiikkaa, toistensa poliittisen vakaumuksen he tietävät vain siinä tapauksessa, että sattuvat tuntemaan toisensa – useimmiten eivät tunne. Ongelmallisena koettu poliittisuus on enemmän myytti kuin todellisuutta.
Jukka Helttula
lautamies, 
hallintotieteiden tohtori
Aimo Sillanpää
lautamies, filosofian tohtori

maanantai 9. marraskuuta 2015

Sote-lasini on puoliksi täynnä

Tapa, jolla sote-ratkaisu saatiin aikaan ei ollut kovinkaan tyylipuhdas. Pääministeri Juha Sipilän kokemus yritysjohtajana ja kokemattomuus poliittisena johtajana yhdistyivät tavalla, joka ei ollut hänelle kunniaksi. Onneksi hän on mitä ilmeisemmin ymmärtänyt sen myös itse, koska nöyrän oloisesti on puhunut ratkaisun synnyttyä peiliin katsomisen tarpeellisuudesta.

Onneksi kiistan osapuolet kuitenkin jaksoivat etsiä ratkaisua viikonlopun öiden pimeydessä ja se, mitä on vuosia tehty lopultakin syntyi: kohtuullisen mielekäs sopimus tavasta, jolla kansalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuudessa järjestetään.

Liberaalina ei voi muuta kuin olla tyytyväinen vapauden lisääntymiseen. Asiakkaan mahdollisuus valita, mistä palvelunsa hakee on ...no...fantastista. Toki on niin, että sotealueita riittäisi tämän kokoiseen maahan vähemmänkin, mutta kun ajattelee, miten vaikeaa rakenteitten purkaminen ylipäänsä on ja miten kauan ja minkälaisia malleja on vuosien aikana kehitelty, niin ei tämä mihin päädyttiin ihan mahdoton ole. Pääasia on, että nyt on jotakin, jolle rakentaa. Paljon on kysymyksiä, joihin kellään ei vielä ole vastausta, mutta näen tässä enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Lasini on puoliksi täynnä.

PS. Sitä paitsi on erinomaisen hyvä asia, että hallitus jatkaa. Odotan normienpurkutalkoitten alkamista.

lauantai 10. lokakuuta 2015

Isänmaallinen enemmistö vai kiero oppositio?

Isänmaallinen enemmistö niminen ryhmittymä julkaisi tänään Helsingin Sanomissa koko sivun mainoksen, jossa parin tuhannen allekirjoituksen voimin vaadittiin hallitukselta toimia rasistisen ja väkivaltaisen liikehdinnän estämiseksi.

Äkkiseltään vetoomus vaikuttaa ihan asialliselta ja kannatettavalta, mutta tarkemmin lukiessa huomaa sen taustamotiivin, istuvan hallituksen vastustaminen. Tekstissä mm. todetaan: "Toiminnan sijasta meitä on pyydetty ymmärtämään oikeutettuina huolenilmauksina vihaa ja väkivaltaisia tekoja."

Kun vetoomus on osoitettu maan poliittiselle johdolle, niin on kysyttävä, milloin ja missä
poliittinen johtomme on osoittanut ymmärrystä väkivaltaisille teoille?

Isänmaallinen enemmistö ryhtyi keräämään nimiä alun alkaen salaisella fb-sivulla, jonne pääsi vain suosituksella. Nyt  ryhmittymä on avannut kaikille avoimen kotisivun. Edelleen on kuitenkin hämärän peitossa kuka tai ketkä ryhmittymän ovat  perustaneet ja HS:n mainoksen maksaneet. Veikkaukseni on, että jäljet johtavat opposition sylttytehtaalle.

maanantai 14. syyskuuta 2015

Chance Modifying Society

ABSTRACT OF MY DOCTORAL THESIS (Febr. 2015)

This research deals with chance that is a part of human action. It is a coincidental happening, an incident; something that happens unexpectedly, unpredictably or without intention or planning. This kind of chance differs from mathematical chance because its initial value is not known and it is impossible to repeat identically the chain of happenings that lead to it. The main task of the research is to answer the questions “what is chance?”, “what is the nature of chance?” and “how does chance influence social decision making?”.

The aim of the subsequent answers is to increase understanding towards chance. The task is fulfilled by giving chance a voice by doing systematic interpretation about different texts, social phenomenon and happenings as they have been documented. This results in a synthesis of chance theories, which is used in demonstrating that chance is the unintended consequence of human action that is based on subjective self-interest. Chance is also presented being neutral by its nature and that serendipity is related to chance. The research materials consist of printed literature and electronically recorded documents and texts. The research methodology is hermeneutics, the method is an abductive examination and interpretations are made by using sociological imagination.

The crucial answer for the question about the essence of chance is that chances are results of human actions when people are pursuing goals of their subjective selfinterest and that the results of these actions are mainly positive for the society. The answer about the significance of chance in social decision making is that human self-interest has an influence also in the social group and that consequences of actions taken by public administration can be, in spite of their good intentions, more harmful than beneficial for the society and that it is easier for individuals and enterprises than for public administration to benefit from chance. For the latter it might be difficult to benefit from chance without compromising peoples protection under the law.

torstai 10. syyskuuta 2015

Hallitus tekee, mitä hallituksen pitää

Suomessa on menneiden vuosikymmenien aikana totuttu siihen, että työmarkkinajärjestöt sopivat, mitä sopivat ja hallitus nyökyttelee tyytyväisenä, että taas on sovittu. Tätä on kutsuttu kolmikannaksi ja annettu ymmärtää, että järjestelmä on esimerkillinen malli sopimisesta.  Ei se ole. Yrittäjiä ei ole huolittu neuvottelupöytään ollenkaan ja hallituksenkin rooli on ollut enemmän alisteinen kuin tasapuolinen yksi kolmesta. Niinpä maahan on kolmikannan aikana syntynyt jäykkä rakenne, joka joustaa vain lomautuksin ja irtisanomisin. Tasapuolisempia ja oikeudenmukaisempia keinoja ei ole, koska paikallinen sopiminen on ollut näennäistä.

Maan tilanteen piti ajautua lähes kuilun partaalle, ennen kuin siitä vastaamaan kykenevä on ymmärtänyt ryhtyä vastuutaan kantamaan. Suomessa on lopultakin hallitus, joka uskaltaa tehdä koviakin päätöksiä. Toki pääministeri Sipilä yritti - peräti kahdesti - sopia asioista osin vanhan kolmikannan hengessä yhteiskuntasopimuksella. Osin, koska tällä kertaa ilmoitettiin etukäteen, että joko sovitaan porukalla yhteisestä taakanjaosta tai sitten hallitus päättää yksin. Ammattiyhdistysliike luuli loppuun saakka, että hallitus bluffaa, että ei se mitään uskalla tehdä, koska niin ei ole tapana. Siis ei ole tapana, että hallitus tekee sitä, mihin sillä on valtuudet: hallitsee.

Mutta tämäpä hallitus onkin eri puusta. Se ei bluffaa. Se hallitsee. Ja jo on aikakin; kuuluisa yhdestoista hetki. 

Pääministeri Sipilä, valtionvarainministeri Stubb ja ulkoministeri Soini julkistivat eilen säästölistansa, jossa ovat mm. sunnuntaityökorvauksen pudottaminen 100 %:sta 75:een, ensimmäisen sairaspäivän karenssi ja julkisen sektorin lomien yhdenmukaistaminen yksityisen sektorin kanssa. Jääkiekkotermein "vaikka tekee kipeää, ei haittaa". Näillä ja tulevilla tiukoilla päätöksillä saadaan Suomi jälleen kilpailukykyiseksi ja lisätään työllisyyttä.

Säästölista on saanut jotkin ammattiryhmät, mm. sairaanhoitajat ja poliisit hermostumaan. Jälkimmäiset ovat jopa uhanneet lakolla. Nyt ei kuitenkaan ole varaa lakkoilla, vaan on todettava tilanne ja rauhassa etsittävä malleja, joilla säästöjen vaikutuksia voidaan tasoittaa. Keskeinen malli olisi paikallinen sopiminen. Yleissitovuudesta tulee voida tinkiä. Yritykset ja myös julkiset yhteisöt ovat keskenään erilaisia. Annetaan niille suurempi vapaus operoida myös työehtojen kanssa. Joustavat työaikapankit olisivat jo iso helpotus monella alalla.

Toivottavasti hallitus ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmät pysyvät ruodussa, vaikka "kärsijät" huutavatkin kuorossa. Jokaisen oma etu on, että Suomi saadaan jaloilleen. 


keskiviikko 29. heinäkuuta 2015

"Sitä saa mitä tilaa"

Viime päivät ovat olleet some- ja irl-maailmassakin hämmentäviä. Persujen kansanedustajan Olli Immosen fb-sivulleen lauantaiyön tunteina kirjoittama purkaus  on saanut käsittämättömät mittasuhteet. Immonen kertoi englanniksi taistelusta monikulttuurismia vastaan.   Sattumalta - uskon ja toivon, että sattumalta - Immonen kirjoitti Breivikin tekemän joukkomurhan nelivuotispäivän tienoilla. Liekö tämä, hiljainen heinäkuu vai mikä, mutta some ja sen myötä myös toimitettu media repesivät.  Alkoi show, jonka mittasuhteet ovat varmasti yllättäneet kaikki. 

Jos oli Immosen teksti tulkinnanvaraisuudessaan harkitsematon, niin kovin harkittuja eivät ole olleet kaikki ko. tekstin tuomitsevat lausunnotkaan.  Europarlamentaarikko Henna Virkkunen esimerkiksi on asettanut kyseenalaiseksi kokoomuksen olemisen samassa hallituksessa "rasistisen ja fasistisen puolueen" kanssa. Ei yhden hallituspuolueen kansanedustajan puheiden tule anna leimata koko puoluetta. Persut ovat sitoutuneet hallitusohjelmaan, jossa Suomi kuvataan suvaitsevaiseksi ja avoimeksi yhteiskunnaksi. 

En pidä Immosen retoriikasta. Olen myös sitä mieltä, että avoimen yhteiskunnan tuleekin reagoida ilmiöihin, jotka se kokee uhkana. Niinpä sydämeni sykki eilen pidetylle "Meillä on unelma" -tapahtumalle. Syke ei kuitenkaan ollut tasainen. Sitä häiritsi tunne siitä, että asetelman jyrkkyys estää asiallisen keskustelun monikulttuurisuudesta.   

Eilinen tapahtuma yritti toki synnyttää vuoropuhelua. Oli hienoa, että paikalle oli kutsuttu myös persujen edustaja. Juontaja Tino Singh onnistui kuitenkin vesittämään kauniin yrityksen kutsumalla persuja edustaneen Matias Turkkilan lavalle kysymyksellä "miksi sinä vihaat minua"? Turkkilalle on annettava pisteet rohkeudesta nousta  lavalle moisissa olosuhteissa. 

Sikäli kuin monikulttuurismissa kyse on maahanmuutosta, niin ei olisi ollenkaan pahasta, että siitä käytäisiin syvältä luotaava keskustelu tavalla, jota tasavallan presidentti Sauli Niinistö peräänkuulutti "Meillä on unelma"-tapahtumalle antamassaan vetoomuksessa: "Kaipaamme kiihkotonta ja asiassa pysyvää keskustelua niistä vaikeuksista, joita kohtaavat sekä maahanmuuttajat että vastaanottajat."  

Persujen iskulause "sitä saa mitä tilaa" konkretisoitui Immoselle. 
Hän ilmaisi itseään liian tulkinnanvaraisesti ja sai aikaan ryöpytyksen, jota hän kutsui väärin median ajojahdiksi. Media teki kuitenkin vain työtään. Tilannehan oli herkullinen; hiljaisessa heinäkuussa oli jotain toimintaa. Eri radio- ja televisiokanavat suorastaan tyrkyttivät Immoselle mahdollisuutta tulla kertomaan suoriin lähetyksiin näkemyksensä asiasta. Immonen kuitenkin jostain käsittämättömästä syystä kieltäytyi. 

Tänään Immonen on lopultakin puhunut asiasta selkokielellä. Hän on antanut puolueensa lehdelle haastattelun, jonka keskeinen sanoma on, että hän taistelee vain demokraattisin keinoin monikulttuurisuuden ääri-ilmiöitä vastaan, että hän kunnioittaa kaikkia ihmisiä ja että hän on täysin samaa mieltä tasavallan presidentin vetoomuksen kanssa. 

Eiköhän tämä ollut nyt tässä. Immosesta ei oikein fasistia saa, kuten ei puoluestaankaan, joten hallituskin - jota pidän lupaavimpana maan kannalta pitkään aikaan - voi jatkaa työtään puhtaalta pöydältä.lauantai 18. heinäkuuta 2015

Rikas pääministeri ei ymmärrä Kreikan köyhiä

Iltasanomat tekee päivittäin raportteja Kreikasta. Ja mikä ettei tekisi. Maan tilannehan on uutinen sinänsä. Mutta eilen IS:n juttu oli melkoinen rimanalitus. Aukeaman artikkelissa oli kuvia ns. tavallisista kreikkalaisista poseeraamassa pääministeri Juha Sipilän kuva käsissään. Teemana oli, että Suomi on ankara Kreikalle, koska Suomen pääministeri on rikas. Rikashan ei voi ymmärtää, miltä köyhästä tuntuu, kun rahat loppuvat.

Kuka lienee jutun kreikkalaisia valistanut Sipilän vauraudesta - Ilta-Sanomat? Miten vaan, koko asetelma on löysä. Se, että joku on rikas tai köyhä, ei kerro asianomaisen asennemaailmasta yhtään mitään. Ei rikastuminen ole mikään rikos. Ellei se sitten ole tapahtunut rikollisella tavalla. Sipilä on rikastunut työllään, yrittämisellä ja onnella (tässä onni on sattuman synonyymi; sitä aina tarvitaan). On se kumma, että jos joku voittaa lotossa, niin se on ok, mutta jos yrittäjä menestyy, niin se ei ole.

Tottakai kreikkalaisilla on vaikeaa. Juhlista syntyy krapula. Erityisen paha krapula syntyy juhlista, jotka on velalla rahoitettu. Ja nyt juhlijat itkevät, kun juhliensa maksajat haluavat rahansa takaisin.

Maksajillakin on vaikeaa. Juhlijat haluavat lisärahaa kuitatakseen aiempien juhlien kulut. Maksajat ovat puun ja kuoren välissä. Välttääkseen oletetut vielä suuremmat vahingot he ovat vielä kerran valmiita lievittämään krapulaa rahalla.

On kyseenalaista auttaako tämä lievitys pidemmän päälle. Lääke nimeltä grexit saattaisi toimia paremmin. Se voisi jopa parantaa.