sunnuntai 17. tammikuuta 2016

Sattumatutkija radiossa

Minulla oli ilo osallistua YLE Radio 1:n sattumakeskusteluun loppiaisena. Kanssani olivat  kosmologian professori Kari Enqvist, neuropsykologi Jaana Sarajuuri ja kansanedustaja Nasima Razmyar. Ohjelma on kuunneltavissa täällä.

lauantai 16. tammikuuta 2016

Oikeusvaltiota tulee puolustaa myös hallintoaan vastaan

Puolassa käytiin jokin aika sitten vaalit, jotka voitti perussuomalaisten veljespuolue äärikonservatiivinen Laki ja oikeus. Se sai Puolan parlamenttiin yksinkertaisen enemmistön ja kykeni näin muodostamaan hallituksen yksin. Uusi hallitus on lähes ensitöikseen tehnyt joitakin päätöksiä, jotka sotivat oikeusvaltioperiaatetta vastaan. Se on  mm. säätänyt lain, jonka turvin hallitus  voi erottaa ja valita valtiollisten medioiden johtohenkilöt. Se on myös vaihtanut osan Puolan perustuslakituomioistuimen tuomareista itselleen mieleisiksi ja päättänyt, että vastedes valtion virkamiehet valitaan vain poliittisin perustein.

Liittyessään Euroopan Unioniin Puola on kuitenkin sitoutunut kunnioittamaan oikeusvaltioperiaatetta. EU-komissio on nyt syystä huolissaan Puolan kehityksestä ja on ryhtymässä toimenpiteisiin, joilla estettäisiin maan epädemokratisoituminen.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini on tuohtunut komission Puola-linjauksesta. Hän vaatii blogikirjoituksessaan Euroopan Unionia pysymään lestissään: "vaaleilla valitsematon EU-byrokraatti ei voi kävellä itsenäisen vaaleilla valitun päättäjän yli."

Soinin mielestä vaaleilla valittu hallinto voi siis tehdä mitä vain, kenenkään puuttumatta. Tällainen ajattelu on pelottavaa, sillä sen toteutuminen käytännössä tarkoittaa enemmistön mielivaltaa vähemmistöä kohtaan.

Laki ja oikeus -puolue nojautuu voimakkaasti katoliseen uskontoon; samaan, jota Timo Soinikin tunnustaa. Sillä ollee merkityksensä Soinin kannanotossa tehden sen vain vieläkin huolestuttavammaksi. Uskonnon sumentama poliittinen päättäjä pyyhkii tilanteen tullen liberaalilla demokratialla pöytää.

Demokratiassa valta syntyy vapaissa vaaleissa annettujen äänien mandaatilla. On aina kuitenkin vaarallista, mikäli yksi puolue saa parlamenttiin yksinkertaisen enemmistön. Lord Acton sanoi, että valta turmelee ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti. Tämä on monasti nähty ja nähdään tälläkin hetkellä esimerkiksi Puolassa. Olen vakaasti sitä mieltä, että Suomen perustuslakiin olisi saatava pykälä, jonka mukaan vaaleissa yksikään taho ei voi saavuttaa yksinkertaista enemmistöä.

Timo Soini on väärässä. Äänestyslipun voima ei oikeuta mihin tahansa!

maanantai 7. joulukuuta 2015

Väärin anteeksipyydetty

Valtiovarainministeri Alexander Stubb pyysi viime torstaina eduskunnalta anteeksi hallintarekisterilain valmistelussa antamistaan vääristä tiedoista. Anteeksipyyntö tehtiin samalla foorumilla kuin vääriksi osoittautuneiden tietojen antaminenkin, eduskunnan kyselytunnilla. Satuin kyseisenä iltana katsomaan YLE:n puoli yhdeksän uutiset. Stubbin anteeksipyyntö sai uutisissa pitkän ja monipolvisen käsittelyn. Ei siksi, että ministeri pyysi anteeksi, vaan sen vuoksi, että hän teki sen ennen kokemattomalla tavalla; vastasi vaikka ei kysytty. YLE uutisten politiikan erikoistoimittaja Pekka Ervasti jopa vihjasi, että eduskunnan puhemies Maria Lohela 
- valtion protokollan kakkonen - olisi syyllistynyt virheeseen antaessaan Stubbille puheenvuoron.  

Oli hämmentävää seurata Ervastin ja uutisankkurin vuoropuhelua aiheesta. Asian sijasta korostettiin muotoa; jopa siinä määrin, että jäin odottamaan suuria otsikoita seuraavan päivän lehtiin. Niitä ei tullut. Syystäkään, sillä YLE:n uutiset ja toimittaja Ervasti olivat haukanneet tyhjää. Puhemies Lohelan  ja Stubbin toiminnoissa (puheenvuoron antamisessa ja anteeksipyynnössä) ei ollut mitään moitittavaa. Tämän totesi mm. eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen (Helsingin Sanomat 5.12).

Ministeri Stubb tumpeloi hallintarekisterin valmistelussa antamassaan lausunnossa. Hän pyysi sitä anteeksi. Hallituskumppaneille ja Stubbin omalle puolueelle pyyntö tuntuu riittävän, osalle opposiota ei. YLE:n uutisten näkemys anteeksipyynnöstä jäänee epäselväksi muodon vietyä kaiken huomion.


torstai 26. marraskuuta 2015

Finlandia-floppi

Kirjallisuuden Finlandia-palkinnon voitti tänä vuonna Laura Lindstedt kirjallaan Oneiron. Voittajan valinnan teki muusikko Heikka Harma. Kiittäessään palkinnosta Lindstedt piti puheen, jolle puolestaan voisi vallan hyvin myöntää "Vuoden mauttomin puhe" -palkinnon. Puhe alkoi sinällään varsin hyvällä analyysilla sattuman merkityksestä ihmisten elämässä, mutta sitten Lindstedt selkeän tunteenomaisesti ryhtyi arvioimaan ja arvostelemaan maan hallitusta käyttäen  sen toiminnasta ilmaisuja "huiputus, sumutus, kulutus ja kuristus" antaen näin fiktion taltuttaa faktan.

Kirjailija  mitätöi puheellaan  saamansa palkinnon arvon.  Hän tuli tahattomasti vahvistaneeksi  oletuksia, että Finlandia-palkinnon voittajan valitsijan maailmankatsomus vaikuttaa siihen, kuka palkinnon saa.

Lindstedtin puhe on katsottavissa ja kuunneltavissa täällä.

keskiviikko 18. marraskuuta 2015

Miten taata lautamiesten riippumattomuus?

(Julkaistu Turun Sanomissa 18.11.2015)


Käräjäoikeuksien lautamiesten riippumattomuudesta käydään ajoittain keskustelua. Viimeksi asiaan otti kantaa oikeusasiamies Petri Jääskeläinen (HS 2.11.). Hänen mielestään lautamiesten riippumattomuutta uhkaa heidän nimitysmenettelynsä eli se, että kunnanvaltuustot valitsevat lautamiehet, jolloin lautamiehet olisivat käytännössä poliitikkoja.
Jääskeläisen esille nostama asia ansaitsee lähemmän tarkastelun, sillä korkean viranomaisen näkemyksenä se on omiaan asettamaan tehtäväänsä hoitavien lautamiesten toiminnan kyseenalaiseksi.
Paradoksaalista on, että oikeusasiamies ilmeisen tarkoittamattaan lausumallaan tukee myös ääriryhmien ajatuksia siitä, että lautamiehet tekisivät päätöksiään poliittisen viiteryhmänsä pohjalta.
Tällaista väitettä esitettiin sosiaalisessa mediassa esimerkiksi niin sanotun Tapanilan raiskaustapauksen yhteydessä. Maahanmuuttokriittiset ääriryhmät jakoivat kyseisen oikeudenkäynnin lautamiesten henkilötietoja netissä väittäen näiden tuominneen syytetyt lieviin rangaistuksiin poliittisten syiden vuoksi.
Oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset noudattavat lakia sekä kiinnittää huomiota lainsäädännössä havaitsemiinsa puutteisiin. Huoli oikeuslaitoksen riippumattomuudesta kuuluu siis oikeusasiamiehen toimenkuvaan. Onko huoleen perusteita?
Lautamiehiä käytetään rikosoikeudenkäynneissä, joissa syytteen mukaisesta rikoksesta on säädetty yli kahden vuoden vankeus. Oikeuden kokoonpano on tällöin tuomari ja kaksi lautamiestä, joilla kaikilla on näytön pitävyydestä ja tuomiosta päätettäessä yksi ääni kullakin.
Lautamieskokoonpanoa käytettiin esimerkiksi vuonna 2012 vain noin kuudessa prosentissa kaikista oikeudenkäynneistä. Muut hoidettiin joko yhden tai kolmen tuomarin kokoonpanoin.
Lautamiehet valitaan tehtäväänsä neljäksi vuodeksi kerrallaan ja valinnan tekee siis kunnanvaltuusto. Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva 25–65-vuotias Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa eikä holhouksen alainen.
Laki määrittelee lautamiehen puolueettomaksi maallikoksi. Puolueettomuus tarkoittaa sitä, että lautamies ei voi olla henkilö, joka työnsä puolesta hoitaa oikeudenkäyttöön kuuluvia tehtäviä. Poliittista puolueettomuutta laki ei edellytä.
Oikeusasiamiehen tulkinnan mukaan on ongelmallista, että kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet. On totta, että useimmat lautamiehet ovat puolueiden tehtävään ehdottamia, mutta on myös huomioitava, että tultuaan valituksi lautamieheksi asianomaisen on kyseiseen tehtävään liittyvissä asioissa katkottava yhteys poliittiseen taustayhteisöönsä.
Jokainen lautamies vannoo tuomarinvalan tai antaa tuomarinvakuutuksen, jossa hän sitoutuu toimimaan parhaan ymmärryksensä ja omantuntonsa mukaan oikeudenmukaisesti, riippumattomasti ja salassapitovelvollisuutta noudattaen.
Lautamiestehtävä ei myöskään ole kunnallinen luottamustehtävä, vaikka kunnanvaltuusto valinnan tekeekin. Lautamies toimii valtion oikeuslaitoksen piirissä saaden istuntopalkkionsa ja mahdollisen ansionmenetyskorvauksen ja kilometrikorvauksen valtiolta. Istuntopalkkiosta ei saa periä ns. puolueveroa.
Nykyisen lautamiesjärjestelmän riippumattomuutta tukee myös se, että lautamiehet valitaan kuhunkin istuntoon sattumanvaraisesti ja he saavat käsiteltävän asian taustatiedot vasta oikeudenkäynnin alkaessa.
Näin vältetään ennakkokäsitysten syntyminen; lautamiesten tehtävä on arvioida rikoksesta syytetyn syyllisyyttä/syyttömyyttä vain oikeudessa esitetyn näytön perusteella.
Tuomiosta päätettäessä oikeuden puheenjohtaja selvittää lautamiehille liikkumatilan, jonka puitteissa rangaistus voidaan määritellä. Vallitseva oikeuskäytäntö tulee tässä yhteydessä myös selväksi.
Tuomiokeskusteluissa ammattituomari ja maallikkotuomarit täydentävät ihannetilanteessa hyvin toisiaan. Lähes aina oikeus tekee päätöksensä yksimielisesti. Äänestäminen on hyvin poikkeuksellista.
Oikeusasiamies haluaisi, että oikeuslaitos valitsisi lautamiehet. Keistä se heidät valitsisi ja miten?
Nykyinen järjestelmä on oikeuksille kustannustehokas ja yksinkertainen ja se myös edellyttää, että lautamiehet edustavat tasapuolisesti kuntansa ikä-, sukupuoli- ja ammattijakaumaa. Mitä muita kriteerejä pitäisi olla?
Oikeudessa ei käsitellä poliittisia kysymyksiä, lautamiehet eivät puhu keskenään politiikkaa, toistensa poliittisen vakaumuksen he tietävät vain siinä tapauksessa, että sattuvat tuntemaan toisensa – useimmiten eivät tunne. Ongelmallisena koettu poliittisuus on enemmän myytti kuin todellisuutta.
Jukka Helttula
lautamies, 
hallintotieteiden tohtori
Aimo Sillanpää
lautamies, filosofian tohtori

maanantai 9. marraskuuta 2015

Sote-lasini on puoliksi täynnä

Tapa, jolla sote-ratkaisu saatiin aikaan ei ollut kovinkaan tyylipuhdas. Pääministeri Juha Sipilän kokemus yritysjohtajana ja kokemattomuus poliittisena johtajana yhdistyivät tavalla, joka ei ollut hänelle kunniaksi. Onneksi hän on mitä ilmeisemmin ymmärtänyt sen myös itse, koska nöyrän oloisesti on puhunut ratkaisun synnyttyä peiliin katsomisen tarpeellisuudesta.

Onneksi kiistan osapuolet kuitenkin jaksoivat etsiä ratkaisua viikonlopun öiden pimeydessä ja se, mitä on vuosia tehty lopultakin syntyi: kohtuullisen mielekäs sopimus tavasta, jolla kansalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuudessa järjestetään.

Liberaalina ei voi muuta kuin olla tyytyväinen vapauden lisääntymiseen. Asiakkaan mahdollisuus valita, mistä palvelunsa hakee on ...no...fantastista. Toki on niin, että sotealueita riittäisi tämän kokoiseen maahan vähemmänkin, mutta kun ajattelee, miten vaikeaa rakenteitten purkaminen ylipäänsä on ja miten kauan ja minkälaisia malleja on vuosien aikana kehitelty, niin ei tämä mihin päädyttiin ihan mahdoton ole. Pääasia on, että nyt on jotakin, jolle rakentaa. Paljon on kysymyksiä, joihin kellään ei vielä ole vastausta, mutta näen tässä enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Lasini on puoliksi täynnä.

PS. Sitä paitsi on erinomaisen hyvä asia, että hallitus jatkaa. Odotan normienpurkutalkoitten alkamista.

lauantai 10. lokakuuta 2015

Isänmaallinen enemmistö vai kiero oppositio?

Isänmaallinen enemmistö niminen ryhmittymä julkaisi tänään Helsingin Sanomissa koko sivun mainoksen, jossa parin tuhannen allekirjoituksen voimin vaadittiin hallitukselta toimia rasistisen ja väkivaltaisen liikehdinnän estämiseksi.

Äkkiseltään vetoomus vaikuttaa ihan asialliselta ja kannatettavalta, mutta tarkemmin lukiessa huomaa sen taustamotiivin, istuvan hallituksen vastustaminen. Tekstissä mm. todetaan: "Toiminnan sijasta meitä on pyydetty ymmärtämään oikeutettuina huolenilmauksina vihaa ja väkivaltaisia tekoja."

Kun vetoomus on osoitettu maan poliittiselle johdolle, niin on kysyttävä, milloin ja missä
poliittinen johtomme on osoittanut ymmärrystä väkivaltaisille teoille?

Isänmaallinen enemmistö ryhtyi keräämään nimiä alun alkaen salaisella fb-sivulla, jonne pääsi vain suosituksella. Nyt  ryhmittymä on avannut kaikille avoimen kotisivun. Edelleen on kuitenkin hämärän peitossa kuka tai ketkä ryhmittymän ovat  perustaneet ja HS:n mainoksen maksaneet. Veikkaukseni on, että jäljet johtavat opposition sylttytehtaalle.